Varför Gbg Soda?

Vi gör alkoholfria drycker med vuxna smaker. Drycker som fungerar som ett fullgott alternativ i alla de sammanhang då alkohol inte passar. Man skall inte behöva avstå från att dricka något spännande med stor smak för att man inte kan eller vill dricka alkohol. 

Sortiment

Till att börja med lanseras två olika soda. Detta kommer vara en Ginger Ale samt en humlad soda vi valt att kalla för India Pale Soda.